مقاله گزارش کار آزمایشگاه آشنایی با وسایل اندازه گیری

مقاله آشنایی با وسایل اندازه گیری

هدف آزمایش :

 آشنایی با طرز استفاده از کولیس ، ریز سنج ، گوی سنج

مقدمه

کولیس

تاریخچه کولیس۱

اجزای کولیس

روش کار کولیس۲

اندازه گیری قطر یا طول

اندازه گیری قطر داخلی

ریز سنج

اجزای ریز سنج

روش کار ریز سنج

گوی سنج

اجزای گوی سنج و روش اندازه گیری با گوی سنج

 

منابع

 

تعداد صفحات: ۱۱

 

FILE WORD

 

نمونه سوال خرداد ۹۰ پیش دانشگاهی درس حساب دیفرانسیل ۱ – رشته ریاضی

نمونه سوال پیش دانشگاهی درس حساب دیفرانسیل ۱رشته ریاضی

نمونه سوال خرداد ۹۰

درس حساب دیفرانسیل ۱ + پاسخنامه

رشته ریاضی


خط جدا کننده

نمونه سوال امتحانی درس اصول حسابداری رشته حسابداری

نمونه سوال امتحانی درس اصول حسابداری رشته حسابداری خرداد ۱۳۸۶

 

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

دانلود نمونه سوال درس رشته حسابداری بازرگانی  درس حسابداری صنعتی خرداد ماه سال ۱۳۸۱

 

زندگی نامه

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

دی ماه ۱۳۸۱

 
زندگی نامه

دانلود نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

دانلود نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی دی ماه سال ۱۳۸۲

 

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال رشته حسابداری درس حسابداری صنعتی

نمونه سوال رشته حسابداری درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری

 

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال رشته حسابداری درس اصول حسابداری

دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته حسابداری شهریور ۸۳

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری رشته حسابداری

دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته حسابداری شهریور ۸۶

زندگی نامه