مقاله در مورد اشکال دارویی

تحقیق آماده درباره اشکال دارویی در فایل ورد

موضوعات تحقیق:

اشکال دارویی

پودرها یا گرانول ها

قرص ها Tablet

Soft gelatin

Heard gelatin cap

Caplet

Pastille

Semisolide dossase Forms

شیاف ها

امولوسیون ها یا لوسیون ها

اسپری استنشاقی

داروهای تزریقی

 

تعداد صفحات: ۷