مقاله گزارش کار آزمایشگاه آشنایی با وسایل اندازه گیری

Standard

مقاله آشنایی با وسایل اندازه گیری

هدف آزمایش :

 آشنایی با طرز استفاده از کولیس ، ریز سنج ، گوی سنج

مقدمه

کولیس

تاریخچه کولیس۱

اجزای کولیس

روش کار کولیس۲

اندازه گیری قطر یا طول

اندازه گیری قطر داخلی

ریز سنج

اجزای ریز سنج

روش کار ریز سنج

گوی سنج

اجزای گوی سنج و روش اندازه گیری با گوی سنج

 

منابع

 

تعداد صفحات: ۱۱

 

FILE WORD

 

نمونه سوال خرداد ۹۰ پیش دانشگاهی درس حساب دیفرانسیل ۱ – رشته ریاضی

Standard

نمونه سوال پیش دانشگاهی درس حساب دیفرانسیل ۱رشته ریاضی

نمونه سوال خرداد ۹۰

درس حساب دیفرانسیل ۱ + پاسخنامه

رشته ریاضی


خط جدا کننده

نمونه سوال امتحانی درس اصول حسابداری رشته حسابداری

Standard

نمونه سوال امتحانی درس اصول حسابداری رشته حسابداری خرداد ۱۳۸۶

 

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

Standard

دانلود نمونه سوال درس رشته حسابداری بازرگانی  درس حسابداری صنعتی خرداد ماه سال ۱۳۸۱

 

زندگی نامه

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

Standard

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

دی ماه ۱۳۸۱

 
زندگی نامه

دانلود نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی

Standard

دانلود نمونه سوال درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری بازرگانی دی ماه سال ۱۳۸۲

 

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال رشته حسابداری درس حسابداری صنعتی

Standard

نمونه سوال رشته حسابداری درس حسابداری صنعتی رشته حسابداری

 

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال رشته حسابداری درس اصول حسابداری

Standard

دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته حسابداری شهریور ۸۳

زندگی نامه

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری رشته حسابداری

Standard

دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته حسابداری شهریور ۸۶

زندگی نامه