مقاله در مورد اشکال دارویی

Standard

تحقیق آماده درباره اشکال دارویی در فایل ورد

موضوعات تحقیق:

اشکال دارویی

پودرها یا گرانول ها

قرص ها Tablet

Soft gelatin

Heard gelatin cap

Caplet

Pastille

Semisolide dossase Forms

شیاف ها

امولوسیون ها یا لوسیون ها

اسپری استنشاقی

داروهای تزریقی

 

تعداد صفحات: ۷