زندگی نامه ابو نصر فارابی

Standard

دانلود زندگی نامه ابو نصر فارابی در یک فایل ورد آماده

موضوعات تحقیق:

خلاصه

اوضاع اجتماعی و شرایط اجتماعی

تحصیلات حرفه ای و رسمی

خاطرات و وقایع تحصیل

فعالیتهای ضمن تحصیل

استادان و مربیان

وقایع میان سالی

شاگردان

همفکران

ارا و گرایشهای خاص

 

تعداد صفحات:۲

 

زندگی نامه