تحقیق زندگی نامه شهید حسن باغشینی

Standard

دانلود زندگی نامه شهید حسن باغشینی در فایل ورد

موضوعات تحقیق: ندارد

تعداد صفحات: ۱

 

زندگی نامه

زندگی نامه شهید کاوه

Standard

دانلود زندگی نامه شهید کاوه در یک فایل ورد

موضوعات تحقیق:

دوران کودکی

پاسدار امام خمینی رحمه الله

جایزه

دستور عقب نشینی

آمادگی جسمانی

مکه محمود

ویژگی های اخلاقی

رهبر و محمود

شهادت

عزاداری در مهاباد

 

تعداد صفحات : ۳

 

زندگی نامه

 

زندگی نامه سردار شهید حسن آب شناسان

Standard

دانلود زندگی نامه شهید حسن آب شناسان در فایل ورد

موضوعات تحقیق:

مقدمه

زندگینامه شهید تیمسار سرلشگر حسن آبشناسان

پس از پیروز انقلاب اسلامی

پدر شهید سخن می‌گوید

همسر شهید می‌گوید

دست نوشته شهید

از زبان مادر شهید

فرزند از پدر می‌گوید

سخنانی از دوست همسنگر در مورد شهید

خاطرات دوستان

آقای خرمی نقل می‌کنند

نحوه شهادت

برای آنکه مرگ ندارد

 

تعداد صفحات: ۱۰

 

زندگی نامهزندگی نامه شهید بنت الهدی صدر

Standard

دانلود زندگی نامه شهید بنت الهدی صدر

موضوعات تحقیق:

سید هاشم حسینی نژاد

سید حیدر صدر :

آیة الله العظمی سید محمد باقر صدر

دوران جوانی

مقام علمی سید شهید

اخلاق شهید

شهادت

بنت الهدی

تعداد صفحات: ۹

 

زندگی نامه

 

 

 

 


زندگی نامه شهید باهنر

Standard

دانلود زندگی نامه شهید باهنر در یک فایل ورد

موضوعات تحقیق:

مختصری از زندگینامه شهید باهنر

تعداد صفحات: ۱۰

 

زندگی نامه

 

 

 

 

 

 

زندگی نامه شهید احمد کاظمی

Standard

زندگی نامه شهید احمد کاظمی در فایل ورد

موضوعات تحقیق: ندارد

تعداد صفحات: ۴

 

زندگی نامه

 

 

 

 

زندگی نامه استاد شهید مرتضی مطهری

Standard

دانلود تحقیق زندگی نامه استاد شهید مرتضی مطهری در فایل ورد

موضوعات تحقیق:

زندگینامه شهید مطهری

آثار شهید مطهری

اندیشه شهید مطهری

تعداد صفحات : ۲

 

زندگی نامه شهید مرتضی مطهری

 

 

 

 

زندگی نامه شهید همت

Standard

دانلود زندگی نامه شهید محمد ابراهیم همت

موضوعات تحقیق:

مقدمه

دوران سربازی

دوران معلمی

فعالیت های پس از پیروزی انقلاب

نقش شهید در کردستان و مقابله با ضدانقلاب

گوشه ای از خاطرات کردستان به قلم شهید

شهید همت و دفاع مقدس

ویژگی‍های برجسته شهید

پدر بزرگوارش می‍گوید

نحوه شهادت

تعداد صفحات: ۱۱

 

دانلود و بارگذاری زندگی نامه شهید محمد ابراهمیم همت

 

 

 

 

زندگی نامه شهید چراغچی

Standard

دانلود متن زندگی نامه شهید چراغچی

موضوعات تحقیق:

ندارد

تعداد صفحات : ۳

دانلود زندگی نامه شهید چراغچی

 

 

 

 

زندگی نامه شهید عبدالحمید دیالمه

Standard

دانلود متن مقاله زندگی نامه شهید عبدالحمید دیالمه

 

موضوعات تحقیق:

مقدمه

فعالیت‌های پیش از پیروزی انقلاب:

 

تعداد صفحات : ۲

 

دانلود زندگی نامه شهید عبدالحمید دیالمه