تحقیق درباره اختلاف شیعه و سنی

Standard

مقاله در مورد اختلافات شیعه و سنی در فایل ورد

موضوعات تحقیق:

اختلاف شیعه و سنی بر سر چه مساله ای است ؟

امامت

عصمت اهل بیت(ع):

عدالت صحابه

اختلافات در فروع و احکام:

تفاوت های فردی اهل سنت با شیعه چیست ؟

احکام و نوع عبادت شیعه و سنی با هم چه فرقی دارند ؟

 

نظر اهل سنت(همه فرق)درمورد حجاب و تفاوت اهل سنن با شیعه در این زمینه چیست؟

مقایسه تطبیقی اندیشه های سیاسی اهل سنت و شیعه

حدیث گرایی و خردورزی

دوری و همکاری

دیگر تفاوت ها

شباهت ها

آیا اهمیت دادن به نوروز بدعت نیست؟

منابع

 

تعداد صفحات: ۹

زندگی نامه