تحقیق درباره تاریخچه رادیو و تلویزیون

Standard

مقاله آماده درباره رادیو و تلویزیون

موضوعات تحقیق

اختراع و تاریخچه

ماهیت امواج رادیویی

نحوه برخورد امواج رادیویی با بافتها

امواج RF در امواج رادیویی

آسایش فیزیک امواج RF

پیشرفتهای قرن بیستم

پیشرفتهای قرن بیستم

تلویزیون همراه DVB-T Mobile

 

تعداد صفحات :۱۱

زندگی نامه